Objekt har lagts till

Gå vidare till innehåll

Online vinkel

Beställdes idag = skickades samma dag!

Kundtjänst

Villkor och bestämmelser


Introduktion


Nedan hittar du våra villkor. Dessa gäller alltid när du använder eller gör en beställning via vår webbplats. Villkoren innehåller viktig information för dig som köpare. Läs därför igenom dem noggrant. Vi rekommenderar dessutom att du sparar eller skriver ut dessa villkor så att du kan läsa dem igen vid ett senare tillfälle.


ARTIKEL 1 - VILLKOR FÖR NÄTBUTIKEN:

Genom att godkänna dessa användarvillkor intygar du att du är minst myndig i din stat eller provins, eller att du är myndig i din stat eller provins och har gett oss tillstånd för dina minderåriga anhöriga att använda denna webbplats.

Du får inte använda våra produkter för olagliga eller otillåtna ändamål och du får inte bryta mot någon lag som gäller i din jurisdiktion (inklusive men inte begränsat till upphovsrättslagar) när du använder tjänsten.

Du får inte överföra maskar eller virus eller någon kod av destruktiv karaktär.

En överträdelse eller ett brott mot något av villkoren kommer att resultera i omedelbar uppsägning av dina tjänster.ARTIKEL 2 - ALLMÄNNA VILLKOR:

Vi förbehåller oss rätten att när som helst och av vilken anledning som helst neka service till vem som helst.

Du förstår att ditt innehåll (inte kreditkortsinformation) kan överföras okrypterat och (a) innebär överföringar över olika nätverk och (b) innebär ändringar för att överensstämma med och anpassa sig till de tekniska kraven i anslutande nätverk eller enheter. Kreditkortsinformation är alltid krypterad vid överföring över nätverk.

Du samtycker till att inte reproducera, duplicera, kopiera, sälja, återförsälja eller utnyttja någon del av tjänsten, användningen av tjänsten eller tillgången till tjänsten eller någon kontakt på den webbplats genom vilken tjänsten tillhandahålls, utan vårt uttryckliga skriftliga medgivande.

De rubriker som används i detta avtal ingår endast för att underlätta och ska inte begränsa eller på annat sätt påverka dessa villkor.ARTIKEL 3 - INFORMATIONENS RIKTIGHET, FULLSTÄNDIGHET OCH AKTUALITET:

Vi är inte ansvariga om information som görs tillgänglig på denna webbplats inte är korrekt, fullständig eller aktuell. Materialet på denna webbplats är endast avsett för allmän information och bör inte användas som enda grund för att fatta beslut utan att konsultera primära, mer exakta, fullständiga eller aktuella informationskällor. Varje användning av materialet på denna webbplats sker på egen risk.

Denna webbplats kan innehålla viss historisk information. Historisk information är nödvändigtvis inte aktuell och tillhandahålls endast som referens. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra innehållet på denna webbplats, men vi är inte skyldiga att uppdatera informationen på vår webbplats. Du samtycker till att det är ditt ansvar att övervaka ändringar på vår webbplats.ARTIKEL 4 - ÄNDRINGAR I TJÄNSTER OCH PRISER:

Priserna på våra produkter kan ändras utan föregående meddelande.

Vi förbehåller oss rätten att ändra eller avbryta tjänsten (eller någon del eller något innehåll i den) när som helst utan förvarning.

Vi kan inte hållas ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för ändringar, prisändringar, avstängning eller upphörande av tjänsten.

Vi förbehåller oss rätten, men har ingen skyldighet, att begränsa försäljningen av våra produkter eller tjänster till någon person, geografiskt område eller jurisdiktion. Vi kan utöva denna rättighet från fall till fall. Vi förbehåller oss rätten att begränsa mängden produkter eller tjänster som vi erbjuder. Alla beskrivningar av produkter eller priser på produkter kan ändras när som helst utan förvarning, efter eget gottfinnande. Vi förbehåller oss rätten att när som helst upphöra med en produkt. Alla erbjudanden om produkter eller tjänster på denna webbplats är ogiltiga där de är förbjudna.

Vi garanterar inte att kvaliteten på produkter, tjänster, information eller annat material som du köper eller får kommer att uppfylla dina förväntningar eller att eventuella fel i tjänsten kommer att rättas till.ARTIKEL 6 - RIKTIGHET AV FAKTURERINGS- OCH KONTOINFORMATION:

Vi förbehåller oss rätten att neka en beställning som du gör hos oss. Vi kan, efter eget gottfinnande, begränsa eller annullera köpta kvantiteter per person, per hushåll eller per beställning. Dessa begränsningar kan omfatta beställningar som görs av eller under samma kundkonto, samma kreditkort och/eller beställningar som använder samma fakturerings- och/eller leveransadress. Om vi ändrar eller annullerar en beställning kan vi försöka meddela dig genom att kontakta den e-postadress och/eller faktureringsadress/telefonnummer som du angav vid beställningen. Vi förbehåller oss rätten att begränsa eller förbjuda beställningar som, enligt vårt eget gottfinnande, verkar ha lagts av återförsäljare, återförsäljare eller distributörer.

Du samtycker till att tillhandahålla aktuell, fullständig och korrekt inköps- och kontoinformation för alla köp du gör i vår butik. Du samtycker till att snabbt uppdatera din konto- och annan information, inklusive din e-postadress och kreditkortsnummer och utgångsdatum, så att vi kan slutföra dina transaktioner och kontakta dig vid behov.ARTIKEL 7 - VALFRIA VERKTYG:

Vi kan ge dig tillgång till verktyg från tredje part som vi inte har någon kontroll eller inflytande över.

Du bekräftar och godkänner att vi ger tillgång till sådana verktyg "i befintligt skick" och "i befintligt skick" utan några garantier, framställningar eller villkor av något slag och utan något godkännande. Vi har inget ansvar som uppstår till följd av eller i samband med din användning av valfria verktyg från tredje part.

All användning av valfria verktyg som erbjuds via webbplatsen sker helt och hållet på egen risk och enligt eget gottfinnande, och du måste se till att du känner till och godkänner de villkor enligt vilka verktygen erbjuds av den eller de berörda tredjepartsleverantörerna.

Vi kan också i framtiden komma att erbjuda nya tjänster och/eller funktioner via webbplatsen (inklusive nya verktyg och resurser). Sådana nya funktioner och/eller tjänster kommer också att omfattas av dessa användarvillkor.

ARTIKEL 8 - LÄNKAR TILL TREDJE PART:

Vissa innehåll, produkter och tjänster som är tillgängliga via vår tjänst kan innehålla material från tredje part.

Länkar från tredje part på denna webbplats kan leda dig till webbplatser från tredje part som inte är anslutna till oss. Vi är inte ansvariga för att undersöka eller utvärdera innehållet eller riktigheten och vi lämnar ingen garanti och bär inget ansvar för material eller webbplatser från tredje part, eller för annat material, produkter eller tjänster från tredje part.

Vi är inte ansvariga för eventuella skador eller förluster i samband med köp eller användning av varor, tjänster, resurser, innehåll eller andra transaktioner som görs i samband med webbplatser från tredje part. Läs noggrant igenom tredje partens policyer och praxis och se till att du förstår dem innan du ingår en transaktion. Klagomål, anspråk, oro eller frågor som rör produkter från tredje part bör riktas till den tredje parten.
ARTIKEL 5 - PRODUKTER ELLER TJÄNSTER:

Vissa produkter eller tjänster kan vara tillgängliga uteslutande online via webbplatsen. Dessa produkter eller tjänster kan ha begränsade kvantiteter och kan endast returneras eller bytas i enlighet med vår returpolicy.

Vi har gjort allt vi kan för att så exakt som möjligt visa färgerna och bilderna på våra produkter som visas i butiken. Vi kan inte garantera att visningen av färgerna på din datorskärm är korrekt.

ARTIKEL 9 - KOMMENTARER, ÅTERKOPPLING OCH ANDRA ANVÄNDARINLÄMNINGAR:

Om du skickar vissa specifika bidrag på vår begäran (t.ex. tävlingsbidrag) eller skickar kreativa idéer, förslag, förslag, planer eller annat material utan begäran från oss, oavsett om det sker online, via e-post, via post eller på annat sätt (kollektivt "kommentarer"), godkänner du att vi får redigera, kopiera, publicera, distribuera, översätta och på annat sätt använda alla kommentarer som du skickar till oss när som helst utan begränsning, i vilket medium som helst. Vi är inte och kommer inte att vara skyldiga (1) att hålla kommentarer konfidentiella, (2) att betala ersättning för kommentarer eller (3) att svara på kommentarer.

Vi kan, men har ingen skyldighet att övervaka, redigera eller ta bort innehåll som vi efter eget gottfinnande bedömer är olagligt, stötande, hotfullt, ärekränkande, pornografiskt, obscent eller på annat sätt stötande eller som bryter mot någon parts immateriella rättigheter eller dessa användarvillkor.

Du samtycker till att dina kommentarer inte kommer att inkräkta på någon tredje parts rättigheter, inklusive upphovsrätt, varumärken, integritet, personlighetsrättigheter eller andra personliga eller äganderättsliga rättigheter. Du samtycker vidare till att dina kommentarer inte kommer att innehålla ärekränkande eller på annat sätt olagligt, stötande eller obscent material, eller innehålla datavirus eller annan skadlig kod som på något sätt kan påverka driften av tjänsten eller någon relaterad webbplats. Du får inte använda en falsk e-postadress, utge dig för att vara någon annan än dig själv eller på annat sätt vilseleda oss eller tredje part om dina kommentarers ursprung. Du är ensam ansvarig för alla kommentarer som du gör och deras riktighet. Vi tar inget ansvar och är inte ansvariga för kommentarer som publiceras av dig eller någon tredje part.ARTIKEL 10 - PERSONLIG INFORMATION:

Din inlämning av personlig information via butiken regleras av vår sekretesspolicy.ARTIKEL 11 - FEL, FELAKTIGHETER OCH UTELÄMNANDEN:

Ibland kan det finnas information på vår webbplats eller i Tjänsten som innehåller typografiska fel, felaktigheter eller utelämnanden som kan gälla produktbeskrivningar, priser, kampanjer, erbjudanden, fraktkostnader för produkter, transittider och tillgänglighet. Vi förbehåller oss rätten att korrigera eventuella fel, felaktigheter eller utelämnanden och att ändra eller uppdatera information eller annullera beställningar om informationen i tjänsten eller på någon relaterad webbplats är felaktig, när som helst och utan förvarning (även efter att du har skickat in din beställning).

Vi åtar oss ingen skyldighet att uppdatera, ändra eller förtydliga någon information i tjänsten eller på någon relaterad webbplats, inklusive, utan begränsning, prisinformation, utom när det krävs enligt lag. Inget angivet uppdaterings- eller förnyelsedatum som tillämpas i tjänsten eller på någon relaterad webbplats ska tolkas som att någon information i tjänsten eller på någon relaterad webbplats har ändrats eller uppdaterats.ARTIKEL 12 - FÖRBJUDEN ANVÄNDNING:

Utöver alla andra förbud som anges i användarvillkoren är det förbjudet att använda webbplatsen eller dess innehåll (a) i olagliga syften, (b) för att förmå andra att utföra eller delta i olagliga handlingar, (c) för att bryta mot internationella, federala, provinsiella eller statliga bestämmelser, regler, lagar eller lokala förordningar; (d) att göra intrång i eller kränka våra immateriella rättigheter eller andras immateriella rättigheter; (e) att trakassera, missbruka, förolämpa, skada, förtala, förringa, skrämma eller diskriminera på grundval av kön, sexuell läggning, religion, etnicitet, ras, ålder, nationellt ursprung eller funktionshinder; (f) lämna falsk eller vilseledande information, (g) ladda upp eller överföra virus eller någon annan typ av skadlig kod som på något sätt påverkar eller sannolikt kommer att påverka funktionaliteten eller driften av tjänsten eller någon relaterad webbplats, andra webbplatser eller Internet; (h) samla in eller spåra andras personuppgifter, i) för spam, phishing, pharm, pretext, spider, crawl eller scrape, j) för obscena eller omoraliska syften, eller k) för att störa eller kringgå säkerhetsfunktionerna i tjänsten eller någon relaterad webbplats, andra webbplatser eller Internet. Vi förbehåller oss rätten att avsluta din användning av tjänsten eller någon relaterad webbplats om du bryter mot något av de förbjudna användningsområdena.ARTIKEL 13 - FRISKRIVNING FRÅN GARANTIER, BEGRÄNSNING AV ANSVAR:

Vi garanterar inte att din användning av vår tjänst kommer att vara oavbruten, snabb, säker eller felfri.

Vi garanterar inte att de resultat som kan erhållas från användningen av tjänsten kommer att vara exakta eller tillförlitliga.

Du samtycker till att vi från tid till annan kan ta bort tjänsten på obestämd tid eller avbryta tjänsten när som helst utan att meddela dig.

Du samtycker uttryckligen till att din användning av, eller oförmåga att använda, tjänsten sker helt på egen risk. Tjänsten och alla produkter och tjänster som tillhandahålls till dig via tjänsten tillhandahålls (om inte uttryckligen anges av oss) "i befintligt skick" och "i befintligt skick" för din användning, utan några som helst representationer, garantier eller villkor av något slag, vare sig uttryckliga eller underförstådda, inklusive alla underförstådda garantier eller villkor för säljbarhet, säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål, hållbarhet, äganderätt och icke-infragmentering.

Under inga omständigheter ska företaget, våra direktörer, tjänstemän, anställda, dotterbolag, ombud, entreprenörer, praktikanter, leverantörer, tjänsteleverantörer eller licensgivare vara ansvariga för någon skada, förlust, anspråk eller direkta, indirekta, tillfälliga, straffskadestånd, särskilda skador eller följdskador av något slag, inklusive, men inte begränsat till, vinstförlust, inkomstförlust, besparingsförlust, dataförlust, ersättningskostnader eller andra liknande skador, oavsett om de grundar sig på avtal, skadestånd (inklusive vårdslöshet), skadestånd eller andra liknande skador. strikt ansvar eller på annat sätt, som uppstår till följd av din användning av Tjänsten eller produkter som erhålls via Tjänsten, eller för något annat anspråk som på något sätt är relaterat till din användning av Tjänsten eller någon produkt, inklusive, men inte begränsat till, eventuella fel eller utelämnanden i innehållet, eller någon förlust eller skada av något slag som uppstår till följd av din användning av Tjänsten eller något innehåll (eller produkt) som publicerats, överförts eller på annat sätt gjorts tillgängligt via Tjänsten, även om du hade blivit informerad om möjligheten till detta. Eftersom vissa stater eller jurisdiktioner inte tillåter uteslutning eller begränsning av ansvar för följdskador eller tillfälliga skador, kommer vårt ansvar i sådana stater eller jurisdiktioner att begränsas till den högsta tillåtna omfattningen enligt lag.ARTIKEL 14 - SKADESTÅND:

Du samtycker till att ersätta, försvara och hålla företaget och våra moderbolag, dotterbolag, dotterbolag, partners, tjänstemän, direktörer, agenter, entreprenörer, licensgivare, tjänsteleverantörer, underleverantörer, leverantörer, praktikanter och anställda skadeslösa mot alla anspråk eller krav, inklusive rimliga advokatkostnader, som görs av tredje part på grund av eller som uppstår till följd av att du bryter mot dessa användarvillkor eller de dokument som det hänvisas till i dessa, eller att du bryter mot någon lag eller mot en tredje parts rättigheter.ARTIKEL 15 - SÄRSKILJBARHET:

I händelse av att någon bestämmelse i dessa användarvillkor förklaras olaglig, ogiltig eller icke verkställbar, ska en sådan bestämmelse ändå vara verkställbar i den utsträckning som tillåts av tillämplig lag, och den icke verkställbara delen ska anses kunna avskiljas från dessa användarvillkor, och ett sådant beslut ska inte påverka giltigheten och verkställbarheten av alla andra återstående bestämmelser.


ARTIKEL 16 - UPPSÄGNING:

Parternas skyldigheter och ansvar som uppstått före uppsägningsdatumet ska i alla avseenden fortsätta att gälla efter uppsägningen av detta avtal.

Dessa användarvillkor gäller om och tills de sägs upp av dig eller av oss. Du kan säga upp dessa användarvillkor när som helst genom att informera oss om att du inte längre vill använda våra tjänster, eller när du slutar använda vår webbplats.

Om du, enligt vårt eget gottfinnande, misslyckas, eller om vi misstänker att du misslyckas med att följa något villkor eller någon bestämmelse i dessa användarvillkor, kan vi också säga upp detta avtal när som helst utan förvarning och du kommer att förbli ansvarig för alla belopp som ska betalas fram till och med uppsägningsdatumet; och/eller du kan nekas tillgång till våra tjänster (eller någon del av dem) i enlighet med detta.

ARTIKEL 17 - HELA AVTALET:

Om vi inte utövar eller verkställer någon rättighet eller bestämmelse i dessa användarvillkor ska detta inte innebära att vi avstår från att utöva denna rättighet eller bestämmelse.

Dessa användarvillkor och alla policyer eller driftsregler som vi publicerar på denna webbplats eller i samband med tjänsten utgör hela avtalet och överenskommelsen mellan dig och oss och reglerar din användning av tjänsten och ersätter alla tidigare eller samtidiga avtal, kommunikationer och förslag, muntliga eller skriftliga, mellan dig och oss (inklusive men inte begränsat till tidigare versioner av användarvillkoren).

Eventuella tvetydigheter i tolkningen av dessa användarvillkor ska inte tolkas mot den part som har skrivit dem.ARTIKEL 18 - TILLÄMPLIG LAG:

Dessa användarvillkor och eventuella separata avtal genom vilka vi tillhandahåller tjänster till dig ska regleras av och tolkas i enlighet med Europas lagar.

ARTIKEL 19 - ÄNDRINGAR AV SERVICEVILLKOREN:

Du kan när som helst se den senaste versionen av användarvillkoren på denna sida.

Vi förbehåller oss rätten att efter eget gottfinnande uppdatera, ändra eller ersätta någon del av dessa användarvillkor genom att publicera uppdateringar och ändringar på vår webbplats. Det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera vår webbplats för ändringar. Din fortsatta användning av eller tillgång till vår webbplats eller tjänsten efter att ändringar av dessa användarvillkor har publicerats innebär att du godkänner dessa ändringar.

ARTIKEL 20 - KONTAKTINFORMATION:

Frågor om användarvillkoren ska skickas till oss på info@byklarafashion.com